Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2018

Nativní není alternativní

nativní - z latinského nativus – přirozený, jsoucí v přirozeném, nezměněném stavu; původní, vrozený
Milé české ženy, přináším vám poselství na rok 2019. 

Jedno slovo, které mám na mysli, bych ráda přesunula na správné místo v češtině, kam významově patří. Toto slovo je "alternativní". Je-li použito k označení jakýchkoli rodičovských činností, staví tyto činnosti na nižší úroveň než ty, které se slovem alternativní neoznačují.
Alternativní výchova. Alternativní porod. Alternativní matka.  Špatně, špatně. Když takhle někdo hovoří, i když je to osoba, která například tak popisuje její způsob předškolní výchovy jejich dětí, hraje hru těch, kteří mají problém s uznáním jiné volby
Vezměme si prosím teď pouze oblast reprodukce českého člověka. I když se následující pojednání dá aplikovat i na další oblasti našeho rodičovství, potažmo celého života.
Máme mnoho voleb, jak přivedeme dítě na svět. Ano! Věděly jste to? Slyšely jste od někoho tuto skutečnost? Sice v Čechách stále ještě n…

Ochrana před rentgenovým zářením u těhotných žen, lidí ve fertilním věku a dětí

Při vyšetření ionizačním zářením platí mnoho jasných a velmi přísných pravidel. Nejpřísnější pravidla se týkají vyšetřování lidí ve fertilním věku, těhotných a dětí. Při psaní tohoto článku vycházím ze své praxe v letech 2001-2004 v poliklinice a nemocnici v Ústí nad Labem a také z praxe v poliklinice Děčín. Děkuji všem svým mentorům. 
S ionizačním zářením pracují radiologičtí asistenti, kteří mají v současné chvíli vzdělání se zkouškou bakalář, diplomovaný specialista nebo to jsou absolventi střední zdravotnické školy v oboru radiologický asistent. Radiologický asistent je nelékařský zdravotnický pracovník, podobně jako porodní asistentka nebo zdravotní sestra.

Kde se s rentgenovým zářením můžete setkat?
S ionizačním zářením se můžete setkat u zubaře, v nemocnici na oddělení radiologie, a to jak při klasickém snímkování, počítačové tomografii (CT), mamografii, angiografii, nefrografii, a dalším zobrazováním pomocí kontrastní látky. Také se s ním pracuje na pracovištích nukleární medi…