Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Vrána a liška

Ivan Andrejevič Krylov
Poštěstilo se jednou vráně
objevit někde sýra kus.
Usadila se na haluz
a chystala se na snídani,
když z lesa liška z nenadání
vyběhla v stopách jeleních
a pronikavá vůně sýra
ji praštila hned přes čenich.
Už po špičkách se k jedli plíží,
ocasem vrtí, vzhůru vzhlíží
a vráně do přízně se vtírá.
"Jaká jsi pěkná! Jak jsi sladká!
Jaká máš pírka hebká, hladká!
Ten zobák a ta postava!
Takových darů dostává 
se málokomu...Krk dám za to,
že musíš mít i v hrdle zlato,
že zpíváš hlasem anděla.
Já mýlit bych se nechtěla,
však se svou krásou čarovnou
můžeš být ptačí královnou.
Zazpívej, buď tak laskavá!"
A vrána chválou zpitomělá
udělá vše, co liška chtěla.
Blaženě oči přivírá,
pomalu zobák otvírá,
zakráká - a sýr z hubu pouští.
A liška chňap! - a už je v houští
Nejnovější příspěvky

Porodit doma není rozmar, ale čekání

Netoliko měsíců a budou to tři roky, co se nám doma zčistajasna narodil náš synek Vojtíšek. Je to sladký mladý muž a moje krev. Má ruce kolem mého krku a ví úplně vše.

Příběh zrození Vojtíška si můžete přečíst zde (nemám, co dodat, bylo to Boží).
Okolnosti, proč jsem rodila doma - první část.

Jenže ono to má jen první část. Druhou jsem dosud nenapsala:

4. Víra - pokora, přijetí smrtelnosti, nárok na zdravé dítě
5. Vztahy v rodině, rodinné kontinuum
6. Parametry vstupující do procesu přeměny

Uplynuly skoro 3 roky. Hop. Setkávám se se ženami (ženám je vlastní sdílení), čtu především o životě lidí z dlouhého 19. století. Začínám si myslet, že nejlíp o porodnictví píšou sociologové - doporučuji Lenderovou, Navrátilovou, Tinkovou a Hanulíka. Píšou o porodnictví "bez komerčního vlivu" a bez vlivu strachu. Utvářím každý rok mého života svou představu o tom, jak sem přicházíme, jak žijeme a jak odcházíme.

4. Víra - pokora, přijetí smrtelnosti, nárok na zdravé dítě
Narodit se může, um…

Žena považuje svůj porod za dobrý tehdy, když s ním může pracovat

V našem prvním pořadu, který nese podtitul „Nerušit, rodím“, a který otevírá naše vysílání, budeme společně procházet stezkami nádherného období očekávání dítěte, kdy žena se stává jakoby jemným mostem ke splnění nového zrození na zemi. V dnešním prvním díle tohoto pořadu nahlédneme na porod jako takový, více se zaměříme na to, co může porod brzdit, ponoříme se do ženské intuice a vnitřního hlasu ženy a cesta nás na samém závěru zavede až k duchovnímu přesahu člověka, který žena může prožít právě skrze silný prožitek porodu. Ačkoli by se nyní mohlo zdát, že pořad je určen pouze ženám, prosím tímto všechny muže, aby neodcházeli, neboť každý z nás prožil svůj vlastní porod. Přeji vám příjemný poslech.
 "Porod jako radost. Porod jako bolest. Od nepaměti byl porod záležitost, která se odehrávala v kruhu žen. Ženská energie doprovázela rodičku a pomáhala jí projít porodním procesem. Ženská zkušenost byla hluboce přítomna v okamžiku, kdy se čerstvá matka poprvé zahleděla do očí svého …

Nativní není alternativní

nativní - z latinského nativus – přirozený, jsoucí v přirozeném, nezměněném stavu; původní, vrozený
Milé české ženy, přináším vám poselství na rok 2019. 

Jedno slovo, které mám na mysli, bych ráda přesunula na správné místo v češtině, kam významově patří. Toto slovo je "alternativní". Je-li použito k označení jakýchkoli rodičovských činností, staví tyto činnosti na nižší úroveň než ty, které se slovem alternativní neoznačují.
Alternativní výchova. Alternativní porod. Alternativní matka.  Špatně, špatně. Když takhle někdo hovoří, i když je to osoba, která například tak popisuje její způsob předškolní výchovy jejich dětí, hraje hru těch, kteří mají problém s uznáním jiné volby
Vezměme si prosím teď pouze oblast reprodukce českého člověka. I když se následující pojednání dá aplikovat i na další oblasti našeho rodičovství, potažmo celého života.
Máme mnoho voleb, jak přivedeme dítě na svět. Ano! Věděly jste to? Slyšely jste od někoho tuto skutečnost? Sice v Čechách stále ještě n…

Ochrana před rentgenovým zářením u těhotných žen, lidí ve fertilním věku a dětí

Při vyšetření ionizačním zářením platí mnoho jasných a velmi přísných pravidel. Nejpřísnější pravidla se týkají vyšetřování lidí ve fertilním věku, těhotných a dětí. Při psaní tohoto článku vycházím ze své praxe v letech 2001-2004 v poliklinice a nemocnici v Ústí nad Labem a také z praxe v poliklinice Děčín. Děkuji všem svým mentorům. 
S ionizačním zářením pracují radiologičtí asistenti, kteří mají v současné chvíli vzdělání se zkouškou bakalář, diplomovaný specialista nebo to jsou absolventi střední zdravotnické školy v oboru radiologický asistent. Radiologický asistent je nelékařský zdravotnický pracovník, podobně jako porodní asistentka nebo zdravotní sestra.

Kde se s rentgenovým zářením můžete setkat?
S ionizačním zářením se můžete setkat u zubaře, v nemocnici na oddělení radiologie, a to jak při klasickém snímkování, počítačové tomografii (CT), mamografii, angiografii, nefrografii, a dalším zobrazováním pomocí kontrastní látky. Také se s ním pracuje na pracovištích nukleární medi…