onaja

onaja

neděle 25. října 2009

Prediktivní index chování (PI index)

PI vzor Elišky vykazuje extrémní šíři, což znamená, že její způsoby chování jsou velmi výrazné a že její potřeby jsou sdělovány velmi silně. Vzor této šíře se mezi obyvatelstvem vyskytuje nanejvýše zřídka.

Eliška bude projevovat nejsilněji následující způsoby chování:


1. Vyloženě nenucená, extrovertní a kontaktně-přátelská: velmi rychle po seznámení přechází do důvěrného tónu. Exaltovaný, flexibilní a zajímavý styl komunikace: animuje ostatní k hovoru.

2. Téměř výhradní zájem o lidi, vytváření vztahů a týmovou práci, málo o technická témata.
Nenuceně, velmi otevřeně a důvěryhodně sdílí své myšlenky a klade osobní otázky.

3. Nezajímá se o detaily: deleguje je ochotně na druhé. Potřebuje nestrukturované projekty, v nichž může flexibilně pracovat s lidmi a kde těžiště spočívá spíše na cílech než na odpovídajících akčních plánech.

4. Připravená podstoupit riziko, odvážná a orientovaná na budoucí cíle; zabývá se více tím, čeho by chtěla dosáhnout, než tím, jak to udělat nebo co udělala v minulosti. Je schopná akceptovat změny a chová se flexibilně.

5. Přijímá rozhodnutí a podniká kroky, přičemž potřebuje málo důkazů pro potvrzení svého rozhodnutí. Je přesvědčena o vlastních myšlenkách a nápadech a nenechá se ovlivnit osvědčeným(i) (lidmi, fakty atd.)

6. Flexibilně zachází s „předpisy", často se odchyluje od pravidel a vykonává úkoly svým vlastním způsobem. Je to inovativní člověk, který nemyslí v zajetých kolejích, který se nezalekne nesprávných kroků.Shrnutí
Eliška se jeví jako velmi sdílná a živá umělkyně řeči, která dokáže vyzařovat nadšení a teplo. Je obratným a dojem vyvolávajícím řečníkem a dokáže s přesvědčením a intenzitou „prodat" ideje.

Má silný smysl pro spěšnost, iniciativu a dokáže pohnout věcmi kupředu. Důraz přitom spočívá na spolupráci s dalšími lidmi. Lidem dobře rozumí a účinným způsobem využívá schopnost empatie k přesvědčení ostatních, aby udělali to, co od nich chce.

Eliška netrpělivě prahne po výsledcích a je sebevědomou a ctižádostivou „manipulátorkou" a stratégem rozhodování. Má dostatek vlastní iniciativy a dokáže přenášet na druhé zodpovědnost a autoritu, je-li to potřeba. Má zjevně menší zájem o jednotlivosti, které nesouvisí s jejími cíli a pokud možno je přenáší na druhé, přičemž se spoléhá spíše na přesvědčovací schopnost než na přesné sledování, aby zajistila, že takové činnosti budou dovedeny do konce. Eliška je podnikavá a bezstarostná, bez zbytečných zábran ve svém vystupování a realizaci svých vlastních idejí, které realizuje bez velkého zájmu o běžné a osvědčené postupy. Je šikovná v tom, „prodat" své ideje druhým a je odhodlaná a tvrdohlavá při jejich prosazování a realizaci.

Cítí se dobře ve skupinách nebo při prvním kontaktu s novými lidmi a projevuje se velmi sebejistě. Eliška je společenská a extrovertní, má neodolatelný vliv na řadu lidí a vždy je připravena ostatním (nebo sobě samé) něco „prodat". Učí se a reaguje rychle a pracuje s nadprůměrným tempem. Je schopná se rychle adaptovat na změny a rozmanitost, naopak začne být netrpělivá a méně efektivní, pokud musí vyřizovat stereotypní práci a detaily či strukturovanou práci pod přesným dohledem.

PRODEJNÍ STYL
Jako vedoucí distribuce (a prodeje) se bude Eliška chovat následujícím způsobem:


1. Přesvědčivě, se schopností nadchnout a spolehlivě bude řídit procesy směrem k jejich cíli.

2. Bude se snažit posunout záležitost co nejrychleji kupředu, raději používá cílenou sílu přesvědčování než tlak, aby dosáhla uzavření smlouvy.

3. „Drzá" ve své houževnatosti — použije veškeré nástroje, které jsou jí k dispozici, aby dosáhla úspěchu — nespokojí se s „Ne" jako s odpovědí.

4. Dokáže dobře zacházet s emocionálními aspekty prodeje, buduje s potenciálními klienty kontakt na osobní úrovni; účinně používá tuto znalost pro rychlé uzavření obchodu.

5. Dokáže objevit, jak organizace „funguje", kdo jsou jejími hlavními aktéry a dokáže použít přesvědčivý projev, aby obchod dovedla k závěru.

6. Prodává abstraktní hodnoty, jako například ideje a koncepce, lépe než technické nebo specializované produkty.

STRATEGIE MANAGEMENTU
Aby byla její práce důvodem ke spokojenosti, aby byla motivovaná a produktivní, Eliška potřebuje:


1. Velmi mnoho autonomie a flexibility při svých aktivitách

2. Příležitost k interakci s lidmi

3. Práci, která obsahuje pestrost a čilé tempo, stejně jako práci osvobozenou od stereotypní rutiny a detailů

4. Příležitost učit se a k profesnímu a sociálnímu vzestupu; uznání a odměnu za projevené komunikační a vůdčí dovednosti

5. Sociální a statutární uznání jako odměnu za vybojované věci (myšleno za to, co vybojovala pro firmu)

6. Pro její profesní rozvoj je důležité, aby byla pravidelně konfrontována se všeobecnými směrnicemi, normami a hodnotami podniku.