onaja

onaja

neděle 25. října 2009

Hoří podzim

častěji zatahuji závěsy

Kdepak, léto už je dávno pryč. Sezóna saunování začala. Díky bohu.

Přes léto mám svůj pokoj plný světla, kterému do cesty nestavím ani záclonku. Před okny mi rostou košaté javory a zakrývají jakýkoli vhled do mého soukromí.
Na podzim se vše mění. Ale nevadí to. Dnes jsem se na balkoně zapomněla s cigaretkou a dívala zasněně do toho hořícího listí a mumlala panebože panebože to je krása. Sledovala jsem, jak listí padá a padá. Teď by to chtělo vydat se do Bertina údolí a nechat na sebe nechat snášet se žlutooranžové plátky. Listí. Ale nejdu,... sama bych tam umřela žalem.

Tak se stmívá a já schovávám své soukromé všechno za tři čerstvě vyprané a po miminku vonící závěsy.

Sbohem léto, sbohem na jaře.

Prediktivní index chování (PI index)

PI vzor Elišky vykazuje extrémní šíři, což znamená, že její způsoby chování jsou velmi výrazné a že její potřeby jsou sdělovány velmi silně. Vzor této šíře se mezi obyvatelstvem vyskytuje nanejvýše zřídka.

Eliška bude projevovat nejsilněji následující způsoby chování:


1. Vyloženě nenucená, extrovertní a kontaktně-přátelská: velmi rychle po seznámení přechází do důvěrného tónu. Exaltovaný, flexibilní a zajímavý styl komunikace: animuje ostatní k hovoru.

2. Téměř výhradní zájem o lidi, vytváření vztahů a týmovou práci, málo o technická témata.
Nenuceně, velmi otevřeně a důvěryhodně sdílí své myšlenky a klade osobní otázky.

3. Nezajímá se o detaily: deleguje je ochotně na druhé. Potřebuje nestrukturované projekty, v nichž může flexibilně pracovat s lidmi a kde těžiště spočívá spíše na cílech než na odpovídajících akčních plánech.

4. Připravená podstoupit riziko, odvážná a orientovaná na budoucí cíle; zabývá se více tím, čeho by chtěla dosáhnout, než tím, jak to udělat nebo co udělala v minulosti. Je schopná akceptovat změny a chová se flexibilně.

5. Přijímá rozhodnutí a podniká kroky, přičemž potřebuje málo důkazů pro potvrzení svého rozhodnutí. Je přesvědčena o vlastních myšlenkách a nápadech a nenechá se ovlivnit osvědčeným(i) (lidmi, fakty atd.)

6. Flexibilně zachází s „předpisy", často se odchyluje od pravidel a vykonává úkoly svým vlastním způsobem. Je to inovativní člověk, který nemyslí v zajetých kolejích, který se nezalekne nesprávných kroků.Shrnutí
Eliška se jeví jako velmi sdílná a živá umělkyně řeči, která dokáže vyzařovat nadšení a teplo. Je obratným a dojem vyvolávajícím řečníkem a dokáže s přesvědčením a intenzitou „prodat" ideje.

Má silný smysl pro spěšnost, iniciativu a dokáže pohnout věcmi kupředu. Důraz přitom spočívá na spolupráci s dalšími lidmi. Lidem dobře rozumí a účinným způsobem využívá schopnost empatie k přesvědčení ostatních, aby udělali to, co od nich chce.

Eliška netrpělivě prahne po výsledcích a je sebevědomou a ctižádostivou „manipulátorkou" a stratégem rozhodování. Má dostatek vlastní iniciativy a dokáže přenášet na druhé zodpovědnost a autoritu, je-li to potřeba. Má zjevně menší zájem o jednotlivosti, které nesouvisí s jejími cíli a pokud možno je přenáší na druhé, přičemž se spoléhá spíše na přesvědčovací schopnost než na přesné sledování, aby zajistila, že takové činnosti budou dovedeny do konce. Eliška je podnikavá a bezstarostná, bez zbytečných zábran ve svém vystupování a realizaci svých vlastních idejí, které realizuje bez velkého zájmu o běžné a osvědčené postupy. Je šikovná v tom, „prodat" své ideje druhým a je odhodlaná a tvrdohlavá při jejich prosazování a realizaci.

Cítí se dobře ve skupinách nebo při prvním kontaktu s novými lidmi a projevuje se velmi sebejistě. Eliška je společenská a extrovertní, má neodolatelný vliv na řadu lidí a vždy je připravena ostatním (nebo sobě samé) něco „prodat". Učí se a reaguje rychle a pracuje s nadprůměrným tempem. Je schopná se rychle adaptovat na změny a rozmanitost, naopak začne být netrpělivá a méně efektivní, pokud musí vyřizovat stereotypní práci a detaily či strukturovanou práci pod přesným dohledem.

PRODEJNÍ STYL
Jako vedoucí distribuce (a prodeje) se bude Eliška chovat následujícím způsobem:


1. Přesvědčivě, se schopností nadchnout a spolehlivě bude řídit procesy směrem k jejich cíli.

2. Bude se snažit posunout záležitost co nejrychleji kupředu, raději používá cílenou sílu přesvědčování než tlak, aby dosáhla uzavření smlouvy.

3. „Drzá" ve své houževnatosti — použije veškeré nástroje, které jsou jí k dispozici, aby dosáhla úspěchu — nespokojí se s „Ne" jako s odpovědí.

4. Dokáže dobře zacházet s emocionálními aspekty prodeje, buduje s potenciálními klienty kontakt na osobní úrovni; účinně používá tuto znalost pro rychlé uzavření obchodu.

5. Dokáže objevit, jak organizace „funguje", kdo jsou jejími hlavními aktéry a dokáže použít přesvědčivý projev, aby obchod dovedla k závěru.

6. Prodává abstraktní hodnoty, jako například ideje a koncepce, lépe než technické nebo specializované produkty.

STRATEGIE MANAGEMENTU
Aby byla její práce důvodem ke spokojenosti, aby byla motivovaná a produktivní, Eliška potřebuje:


1. Velmi mnoho autonomie a flexibility při svých aktivitách

2. Příležitost k interakci s lidmi

3. Práci, která obsahuje pestrost a čilé tempo, stejně jako práci osvobozenou od stereotypní rutiny a detailů

4. Příležitost učit se a k profesnímu a sociálnímu vzestupu; uznání a odměnu za projevené komunikační a vůdčí dovednosti

5. Sociální a statutární uznání jako odměnu za vybojované věci (myšleno za to, co vybojovala pro firmu)

6. Pro její profesní rozvoj je důležité, aby byla pravidelně konfrontována se všeobecnými směrnicemi, normami a hodnotami podniku.

středa 14. října 2009

Pokladní

malý příběh z velkého nákupního prostoru

Vyberu si pokladnu v Albertovi a jdu vyložit zboží na pás. Mladík za kasou hodí takový směšně unavený výraz. Brigádníka poznám hned.
"Končíte? Tak já půdu klidně jinam, to nevadí," říkám a myslím to vážně. Usmívám se u toho.
"Ne, pojďte," usměje se a já vyložím košík.
Paní přede mnou platí a mladík vyleze z ohrádky pokladny a protahuje svoje hubené dlouhé tělo, které nějakých klíčem bylo naskládané v ohrádce s kasou. Protahuje si záda.
Usmívám se, zdravím a říkám.
"Taky jsem s takhle dlouhým tělem dělala za kasou."
Oddechuje a usměje se: "Jo? A jak jste dopadla?"
"Dostudovala jsem a živím se jinak."
"Jo, tak to to budu dělat ještě dva roky. I když ani s titulem člověk nemusí sehnat dobré místo. Abych neskončil tady."
"To neskončíte," říkám a vrtím hlavou. "Jednou si to tu zkusíte a už sem nechcete. Ale navždycky pak budete na pokladní milý."
Platím a mizím s nákupem na mrazivé parkoviště. Zase už je tma.

neděle 11. října 2009

Sudety a Beneš

Jsem stále pobouřena od toho okamžiku, kdy se chce lidé chtějí vracet za Benešovy dekrety!Kdokoli popře Benešovy dekrety a odsun Němců z pohraničí, kdokoli se pokusí vrátit historii, je blb.

Díky Benešovým dekretům jsem se také i já narodila, také moje rodiče. Tohle vylidněné město (Ústí nad Labem) po odsunu Němců lákalo všechny lidi, kteří se chtěli uživit po válce.

Neschvaluju jakékoli násilí páchané na lidech. Avšak s minulostí nikdo nehne. Žijme dál, milujme svoji zemi, svou rodinu a své přátelé.