onaja

onaja

středa 16. prosince 2009

Zdravotník uvnitř mně

Na konci října jsem navštívila svého známého Radima na druhé Papučpárty. Chtěla bych Vám vyprávět, jak ve mně stále zůstává skryt zdravotník pečovatel, kterého nezakryje tříletá praxe u Skřivánka ani dva roky u Hennlicha.

Moje zdvořilostní návštěva se blížila ke konci, blížila se desátá hodina a hluk kapely, která v tu chvíli hrála, dosáhl mého snesitelného maxima. V tu chvíli jsem si všila mladých lidí, kteří tak nějak pobíhali v zákulisí a tak jsem je chvíli pozorovala. Točili se kolem jednoho vlasatého mladíka a něco si ukazovali na jeho ruce. Pak zvedli ručník z jeho dlaně plný krve a zmizli do chodeb v backstage. Asi do dvou vteřin jsem si to rozmyslela a vyrazila za nimi. Když jsem prohlížela mladíkovu ruku, dověděla jsem se, že jsou z Litoměřic a že tady mladík upadl na sklenici, ta se rozbila a on se o ní ošklivě pořezal. Šití ano, záchranku ne. Nabídla jsem se, že je hodím na pohotovost. Připrav si devadesát korun, nemáš, složte se a taky kartu pojištěnce, máš, skvělý. Jedem a nezakrvácej mi auto. Kolik Ti je? Sedmnáct? Tak to budete muset přetrpět moji hudbu, tohle auto jezdí jen na starý Depešáky. Dostal žvejkačku na zlepšení dechu a vyklopila jsem ho s jeho dvěma kamarádkami na pohotovosti.

Toho mladíka jsem tuto sobotu potkala v klubu Vagon na koncertě. Promiňte, nejste z Litoměřic? Podíval se na neznámou Elišku a kývl. Co dělá ruka? Roztáhl oči a ukázal na mně prstem a rozesmál se. Ukázal zahojenou dlaň. A poděkoval ještě jednou. Že prý je vzdálený příbuzný někoho z kapely, na jejímž koncertě jsme se potkali. Malý svět. Bylo nám oběma moc příjemně.

čtvrtek 10. prosince 2009

Nechceme prodat

Epizodka z betonkomplexu Fórum

Včera po osmé hodině, obchod C&A, betonkomplex Fórum, Ústí nad Labem.

Jedna prodavačka na kase. Bez obsluhy mezi regály.

"Můžete nám prosím sundat támhlety kalhoty?" ukazujeme na zboží visící u stropu pár regálů od kasy.
"Tam jsou takový bílý háky, si to sundejte," vymlouvá se mladá prodavačka a chce se dál bavit se svou návštěvou.
"Chtěli bychom poradit i s velikostí a tak," kontrujeme a skoro prosíme o to, aby se nám věnovala.
"Tak já vám někoho zavolám.."
A nechává nás čekat. Za tři minuty přichází její kolegyně a tak trochu se nám věnuje.

Uděláme nákup kolem dvou tisíc, i když já bych už odešla po větě "sundejte si to sami".

Zlatý žlutí obchodníci "etě paňy, tluší tluší, večí, menčí, psinesu, kuste, budeee.."

neděle 25. října 2009

Prediktivní index chování (PI index)

PI vzor Elišky vykazuje extrémní šíři, což znamená, že její způsoby chování jsou velmi výrazné a že její potřeby jsou sdělovány velmi silně. Vzor této šíře se mezi obyvatelstvem vyskytuje nanejvýše zřídka.

Eliška bude projevovat nejsilněji následující způsoby chování:


1. Vyloženě nenucená, extrovertní a kontaktně-přátelská: velmi rychle po seznámení přechází do důvěrného tónu. Exaltovaný, flexibilní a zajímavý styl komunikace: animuje ostatní k hovoru.

2. Téměř výhradní zájem o lidi, vytváření vztahů a týmovou práci, málo o technická témata.
Nenuceně, velmi otevřeně a důvěryhodně sdílí své myšlenky a klade osobní otázky.

3. Nezajímá se o detaily: deleguje je ochotně na druhé. Potřebuje nestrukturované projekty, v nichž může flexibilně pracovat s lidmi a kde těžiště spočívá spíše na cílech než na odpovídajících akčních plánech.

4. Připravená podstoupit riziko, odvážná a orientovaná na budoucí cíle; zabývá se více tím, čeho by chtěla dosáhnout, než tím, jak to udělat nebo co udělala v minulosti. Je schopná akceptovat změny a chová se flexibilně.

5. Přijímá rozhodnutí a podniká kroky, přičemž potřebuje málo důkazů pro potvrzení svého rozhodnutí. Je přesvědčena o vlastních myšlenkách a nápadech a nenechá se ovlivnit osvědčeným(i) (lidmi, fakty atd.)

6. Flexibilně zachází s „předpisy", často se odchyluje od pravidel a vykonává úkoly svým vlastním způsobem. Je to inovativní člověk, který nemyslí v zajetých kolejích, který se nezalekne nesprávných kroků.Shrnutí
Eliška se jeví jako velmi sdílná a živá umělkyně řeči, která dokáže vyzařovat nadšení a teplo. Je obratným a dojem vyvolávajícím řečníkem a dokáže s přesvědčením a intenzitou „prodat" ideje.

Má silný smysl pro spěšnost, iniciativu a dokáže pohnout věcmi kupředu. Důraz přitom spočívá na spolupráci s dalšími lidmi. Lidem dobře rozumí a účinným způsobem využívá schopnost empatie k přesvědčení ostatních, aby udělali to, co od nich chce.

Eliška netrpělivě prahne po výsledcích a je sebevědomou a ctižádostivou „manipulátorkou" a stratégem rozhodování. Má dostatek vlastní iniciativy a dokáže přenášet na druhé zodpovědnost a autoritu, je-li to potřeba. Má zjevně menší zájem o jednotlivosti, které nesouvisí s jejími cíli a pokud možno je přenáší na druhé, přičemž se spoléhá spíše na přesvědčovací schopnost než na přesné sledování, aby zajistila, že takové činnosti budou dovedeny do konce. Eliška je podnikavá a bezstarostná, bez zbytečných zábran ve svém vystupování a realizaci svých vlastních idejí, které realizuje bez velkého zájmu o běžné a osvědčené postupy. Je šikovná v tom, „prodat" své ideje druhým a je odhodlaná a tvrdohlavá při jejich prosazování a realizaci.

Cítí se dobře ve skupinách nebo při prvním kontaktu s novými lidmi a projevuje se velmi sebejistě. Eliška je společenská a extrovertní, má neodolatelný vliv na řadu lidí a vždy je připravena ostatním (nebo sobě samé) něco „prodat". Učí se a reaguje rychle a pracuje s nadprůměrným tempem. Je schopná se rychle adaptovat na změny a rozmanitost, naopak začne být netrpělivá a méně efektivní, pokud musí vyřizovat stereotypní práci a detaily či strukturovanou práci pod přesným dohledem.

PRODEJNÍ STYL
Jako vedoucí distribuce (a prodeje) se bude Eliška chovat následujícím způsobem:


1. Přesvědčivě, se schopností nadchnout a spolehlivě bude řídit procesy směrem k jejich cíli.

2. Bude se snažit posunout záležitost co nejrychleji kupředu, raději používá cílenou sílu přesvědčování než tlak, aby dosáhla uzavření smlouvy.

3. „Drzá" ve své houževnatosti — použije veškeré nástroje, které jsou jí k dispozici, aby dosáhla úspěchu — nespokojí se s „Ne" jako s odpovědí.

4. Dokáže dobře zacházet s emocionálními aspekty prodeje, buduje s potenciálními klienty kontakt na osobní úrovni; účinně používá tuto znalost pro rychlé uzavření obchodu.

5. Dokáže objevit, jak organizace „funguje", kdo jsou jejími hlavními aktéry a dokáže použít přesvědčivý projev, aby obchod dovedla k závěru.

6. Prodává abstraktní hodnoty, jako například ideje a koncepce, lépe než technické nebo specializované produkty.

STRATEGIE MANAGEMENTU
Aby byla její práce důvodem ke spokojenosti, aby byla motivovaná a produktivní, Eliška potřebuje:


1. Velmi mnoho autonomie a flexibility při svých aktivitách

2. Příležitost k interakci s lidmi

3. Práci, která obsahuje pestrost a čilé tempo, stejně jako práci osvobozenou od stereotypní rutiny a detailů

4. Příležitost učit se a k profesnímu a sociálnímu vzestupu; uznání a odměnu za projevené komunikační a vůdčí dovednosti

5. Sociální a statutární uznání jako odměnu za vybojované věci (myšleno za to, co vybojovala pro firmu)

6. Pro její profesní rozvoj je důležité, aby byla pravidelně konfrontována se všeobecnými směrnicemi, normami a hodnotami podniku.