onaja

onaja

pondělí 5. října 2015

Děti narozené v poli

S laskavým svolení autorky blogu "Střípky z matrik" si půjčuji článek, který vyvrací mýtus o ženách, které rodily v polích.

Diskuse o českém porodnictví stabilně provází - mimo jiné - urban legend o dětech, které matka porodila sama v poli, zavinula a pokračovala v práci. Má to být podle všeho doklad toho, že dnešní ženy jsou slabší než jejich babičky a prababičky a potřebují u porodů víc péče.


Tato představa je pomýlená z mnoha důvodů a proti ní můžu předložit následující:


1) Zkušenosti.

A výjimkou níže uvedených případů jsme s Blankou za ty desetitisíce prošmejděných záznamů o narozeních, křtech i úmrtích neviděly žádný, který by uváděl, že se dítě narodilo na poli. Samozřejmě je možné to zkusit vyvrátit tím, že se nikde nepíše ani to, že se dítě narodilo doma v posteli, a je to tak správné.
Také lze pozorovat, že valná většina dětí měla u porodu porodní bábu nebo alespoň asistenci sousedky, tchyně, matky, jakékoli jiné ženy. Neasistované porody jsou vlastně i v této době (18. a 19. stol.) docela vzácné. A těžko předpokládat, že porodní bába, jediná často na několik obcí, chodila jen tak s rodičkou pracovat na jejich pole, kdyby se náhodou rodilo.

2) Praxe.

Polní práce jsou záležitost sezónní a kolektivní. Není možné, aby žena byla v poli sama, pokud není opravdu na pokraji zoufalství (např. celá vesnice pomřela a ona sama s outěžkem má na starosti žně na 20 lánech polí) nebo pokud tam nepřišla krást. Já osobně bych ale v takové situaci asi poslala radši starší děti, utíkají rychleji než oteklá ženská s břichem, notabene v létě.

3) Společnost.

V dobách, o kterých je řeč (čili v zemědělských oblastech klidně i do cca 2. sv. války) fungovala jednak dělba práce na mužskou a ženskou, jednak silná solidarita v rámci široké rodiny i obce. Rodiny byly větší a lidé byli prakticky v neustálém kontaktu, nic jako soukromí se moc nepěstovalo a každý znal své místo. Čili nejenže bylo skoro nemožné, aby kdokoli, tím míň žena, byl kdekoli sám, ale ze všech lidí, co by mohli na poli pracovat, byla těhotná jedna z nejnepravděpodobnějších, hned po lidech na pokraji smrti a nemluvňatech.
Lze si představit situaci, kdy je do války mobilizována většina mužů z obce, ale k tomu došlo prakticky jen za první světové války (viz historie libovolných obcí v ČR). Již dříve se braly ohledy na zajištění hospodářství a od roku 1801 přímo platilo, že
"Existovaly však ve společnosti skupiny, které byly branné povinnosti trvale zbaveni, byli to duchovní, šlechta, úředníci, lékaři, vysoko postavení měšťané, měšťané zeměpanských měst, živnostníci, umělci, sedláci, jež obhospodařovali alespoň čtvrtlán zemědělské půdy, domkaři. Dočasně osvobozeni byli studenti, synové starající se o rodinu, učitelé, poštmistři, právníci, obchodníci, ředitelé manufaktur, loďaři a lidé pracující na vodních kanálech, v dolech, prachárnách, hamrech a železárnách.[38] Bylo dbáno na to, aby nebyli odváděni lidé, kteří byli prospěšní pro chod a fungování hospodářství. Odváděni byli přednostně špatné hospodáře, přebytečné řemeslníky, domkáře bez dětí a půdy, pytláky, tuláky (Vagabunden) a neklidné poddané. Měl-li být člověk odveden, jeho poslední možností bylo přivést za sebe náhradníka nebo se ze služby vyplatit." (Podrobněji zde.)

4) Venkovský pragmatismus.

Těhotná byla rodinný "kapitál", živit ji celé těhotenství v naději, že porodí dědice nebo další pracovní sílu, a pak ji poslat do rizika těžké práce, v době žní navíc na prudkém slunci, odporuje zdravému selskému rozumu. Na jednodušší práce bylo vždy dost dětí a mládeže. Taková žena se ovšem neválela doma, nepřemýšlela o tom, jaký účes k porodu (daguerrotypie se dělaly při jiných, lepších příležitostech), ale starala se o domácnost, která v té době byla jak časově, tak fyzicky mnohem náročnější než dnes a zahrnovala i v současnosti zavrhované dojení krávy nebo štupování ponožek. Sice pravděpodobně měla výpomoc, ať už najatou nebo z řad příbuzenstva, ale očekávalo se, že tak jako tak bude v prvé řadě doma, maximálně zajde na trávu nebo za dům pro zeleninu na polívku. Samozřejmě mohla porodit i u toho nebo taky u praní prádla, krmení husy, stahování králíka nebo zametání zápraží. Je docela těžké tuto věc soudit, protože sice ženy mohly být prací opravdu fyzicky silnější než třeba dnešní sekretářka, ovšem většina venkovského obyvatelstva byly spíš nižší vrstvy, které vlastně celý život trpěly nějakou formou podvýživy (s podvýživou jsou celkem úzce spojeny souchotiny, jedna z tehdejších nejčastějších příčin úmrtí). Selky naopak nemusely být podvyživené, ale zase měly na těžší práce dostatek pomocného personálu a neměly důvod vykonávat je osobně a zatěhotna.

5) Pověry.

V dnešní době "rozumu" je těžké se vcítit do doby, kdy lidé dávali na pověry, přestože to nebylo katolické církvi po chuti. Těhotenství, porodu a mateřství se týká pověr spousta a v oblastech především zemědělských se udržely opravdu dlouho. Zeptejte se své babičky nebo prababičky, pokud a dokud tu možnost máte. Ovšem krom těchto pověr je ještě jedna zásadní - žena po porodu byla považována za nečistou, a to dokonce i katolickou církví (nedělky nesměly do kostela, ani u křtu dítěte nebyly, pokud jej tedy v nouzi nekřtila porodní bába). Nečistá byla i z hlediska zemědělského. Taková novopečená matka, mimo toho, že měla jiné starosti než vláčet za sebou placentu a kopat brambory, na pole vůbec nesměla, jistojistě by se tím postarala o jeho neúrodu na věky věků.
Jsem ovšem ochotná připustit možnost, že v poválečné době, kdy došlo na vsi právě k rozpadu těchto tradičních představ, je možné, že údernice v poli porodila a v práci pokračovala a že jistě znáte někoho, kdo zná někoho, kdo zná jiného, kterému to říkala babička, což je důkaz. Bohužel moc netuším, čeho, protože toto už je doba, kdy se zdravotnictví rozvíjelo velmi rychle a porody přešly do porodnic.

Ale abyste neřekli, že vám kazím radost, pár v poli narozených dětí si prohlédneme:
Vše MZA Brno, farnost Buchlovice, kniha č. 11451, narození 1884-1891, část Břestek.
Folia 8, 26, 29, 34, 45, 48, 54. 
"Pod širým nebem".
MZA Brno, farnost Buchlovice, kniha č. 11451, narození 1884-1891, část Břestek, f 64.
Všimněme si tří pro vysvětlení podstatných věcí:
- zaprvé etnika zmíněných osob a s tím souvisejícího způsobu i místa života;
- zadruhé toho, že u všech těchto porodů asistovala porodní bába, a ta by asi dost těžko rodičku po porodu podporovala v okopávání, rytí nebo jiných zemědělských aktivitách;
- zatřetí data narození - některé děti se narodily "v poli" i v prosinci, kdy je rozsah polních prací skutečně minimální.

V poli jde ovšem i zemřít (takových záznamů existuje v buchlovické matrice zemřelých dost), tento nám dokonce ozřejmuje výše uvedený význam slova pole poukázáním na zde postavenou boudu:
"V poli v boudě".
MZA Brno, farnost Buchlovice, kniha č. 11465, zemřelí 1880 - 1927, f Břestek  107.
Snad jste se tedy již dovtípili toho, že zde používaný pojem "v poli" ve skutečnosti znamená pouze lokalizaci cikánské osady. (Pojem cikán používám jako historický termín.)

Indikační skica Stabilního katastru, Břestek, 1827.
Zdroj: mza.cz

Na mapě z roku 1827 vidíme břesteckou osadu zvanou Cikánky. Dnes se nachází v obci, ale dříve byla na hranici velehradského a buchlovského panství, a hranice panství je pro tehdejší dobu naprosto běžné místo pro tento druh dočasného osídlení.
(Pojem cikán používám jako historický termín.)
49°6'19.048"N, 17°20'51.836"E
Zdroj: mapy.cz

pátek 25. září 2015

Buďme dětmi

Bylo jednou šest barevných magnetů v kuchyni na lednici. Syn si s nimi hrál, posunoval, povídal si s nimi, občas je ocucal a vrátil zpět na lednici. Jednoho večera všechny magnety zmizely! Ani jeden nebyl na svém místě, ani poblíž. Hledala jsem je pod lednicí, mezi krabičkami na jídlo, v přihrádce na hrnce, u mouky a zásob. Nebyly ani v koši na špinavé prádlo a ani mezi hračkami. Ani jeden! Zkusila jsem ještě prohlédnout boty, koš na odpadky, záchod, kočičí záchod a nic. Pojala jsem podezření, že synek magnety snědl. Všech šest! To by každopádně byl výkon, i když smutný. Co teď? Mám tu přece silný magnet z hard disku! A začala jsem jezdit magnetem po bříšku a zádíčkách synka. Tomu se to moc nelíbilo, radši by si s tou věcí, kterou jsem ho hladila hrál! Ale ani to mi nepomohlo, magnet na něm nedržel. No tak, nevim, ale hlava mi to nebere.

Kam jsi je schoval, ukazuju na lednici. Bez porozumění. A pak mne to napadlo. Vzala jsem jiný magnet a dala jsem ho tam, kde byly ty barevné a říkám mu, hele magnet, vezmi si ho.

Vzal si ho, očuchal, položil zpět na lednici a já vzdechla. On si ho opět vzal, přešlápl a vyrazil ke koši na tříděný odpad a zahodil magnet za koš! Odsunula jsem koš a k boční straně kovového koše bylo připevněných všech šest barevných magnetů!

Radost, že nebudu muset jet k břichem plným magnetů na pohotovost. 

A mám radost ze sebe a z toho, že se spolu domluvíme, když se snažím :)

pondělí 14. září 2015

Druhé výročí svatby

Dnes slavíme druhé výročí svatby. Tento rámeček jsme dostali jako svatební dar od Jirkovy londýnské tety. Dlouho jsme ho ponechali prázdný. Chtělo to čas, která fotka bude nejhezčí.
Tady nás náhodně zachytil Richard Matiašek na plese, když jsme spolu asi měsíc chodili.


středa 26. srpna 2015

České lidové pověry a pranostiky o ženách a z porodnictví

Sháním tuto publikaci už delší dobu, ale zatím nejsem úspěšná. Pro štěstí z nalezení si úryvek z ní dávám na svůj blog a pro Vás, pro pobavení.
Které pověře se dodnes věří? A proč se neponechá v českých porodnicích porodit dítě v obalech? Aby náhodou některé nemělo v životě štěstí? :) Přeji příjemnou zábavu!

České lidové pověry a pranostiky o ženách a z porodnictví
MUDr. Cyril Gala, Vydal B. Turek, Pardubice, 1940

Pranostiky a pověry o těhotenství 
1. Těhotná nemá podlézat šňůru na prádlo, aby dítě nemělo omotaný pupečník kolem krčku.
2. Když se těhotná lekne a sáhne si na některou část svého těla, děcko bude mít tamtéž znamení.
3. Podívá-li se těhotná do ohně, bude mít děcko ohňové skvrny.
4. Hoří-li někde a sáhne-li si při tom těhotná žena na některé místo (když z nenadání oheň uviděla a při tom se některé části svého těla dotkla) na svém těle, bude mít její děcko tamtéž oheň.
5. Když těhotná žena nosí horké hrnce na břiše, bude mít přirostlé lůžko.
6. Žádný jiný pohyb v těhotenství nenahradí vytírání podlahy. Jedině tím se zabrání, aby lůžko nebylo přirostlé.
7. Má-li těhotná žena na něco chuť a nedostane-li to, bude mít dítě na těle mateřské znamení tvaru tohoto předmětu.
8. Když má těhotná mnoho skvrn ve tváři, bude to děvče.
9. Má-li těhotná v obličeji hnědé skvrny, bude mít dceru, která ubírá matce krásu. Nemá-li skvrny, bude mít syna.
10. Když v těhotenství bolí zuby, bude to děvče, když pálí žáha, bude to hoch.
11. Bolí-li těhotnou stolička, bude to holčička, bolí-li řezáky nebo špičáky, bude to chlapeček.
12. Má-li těhotná břicho dopředu špičaté, bude mít dceru – pyšní se. Je-li břicho pěkně kulaté, bude mít hocha.
13. Kope-li dítě hodně, bude to holka.
14. Když jí těhotná mnoho chleba, bude mít dítě velkou hlavičku.
15. Pohlaví dítěte se přesně určí pomocí prstenu, přivázaného na nitce. Konec nitky drží těhotná klidně a čeká, až se prsten začne sám pohybovati. Kývá-li se, bude mít chlapce, otáčí-li se, bude to děvče.
16. Nedělka nesmí choditi v létě na pole, když má býti bouře, jinak do ní sjede blesk.

Pranostiky a pověry o porodu 
1. Podváží-li se palce rodičce, nevykrvácí.
2. Rodička snadněji a rychleji rodí, napije-li se svěcené vody.
3. Při dlouhotrvajícím porodu má rodička vypít vodu, v níž bylo uvařeno vejce natvrdo a též roztlučený prášek ze skořápek.
4. Porod postupuje rychleji, přijde-li sousedka.
5. Porod snadněji probíhá, vymaže-li se pochva omastkem (sádlo, máslo).
6. Když porod dlouho trvá, třeba otevřít všechny zámky u skříní, tak se otevře cesta pro plod.
7. Trvá-li porod dlouho, mají se rozvázati všechny uzle, aby se porod uspíšil.
8. Rodička po porodu nesmí usnout, aby děcko nezemřelo.
9. Má-li děcko nějakou tělesnou vadu, je to tím, že se rodička něčeho lekla, nebo že se shlédla.
10. Trvá-li porod dlouho, bude to děvče.

Pranostiky a pověry o lůžku 
1. Otřou-li se novorozenci oči lůžkem, bude dobře vidět.
2. Mateřské znamení třeba otírat lůžkem od prvorodičky, aby se ztratilo.
3. Lišej se ztratí, potře-li se chorobné místo na kůži čerstvým lůžkem. Těhotenské skvrny se ztratí, potře-li si rodička obličej porozeným lůžkem.
4. Zakopeme-li lůžko ke stromu, který má červená jablka, má dítě červená líčka.
5. Je-li velké lůžko, bude dítě mít pohodlný život.
6. Usušené lůžko prvorodičky napomáhá proti padoucnici.
7. Svobodná matka má mít při porodu sáček s kuchyňskou solí, zavěšený kolem krku. Když se kousek lůžka a pupeční šňůry po odpadnutí usuší a rozemele na prášek a tento se smíchá se solí ze sáčku a dá se vypít s tekutinou otci dítěte, nebude pak chodit za jinou ženou a bude mít dítě rád.

Pranostiky a pověry o pupečníku 
1. Pupeční šňůru nutno schovat, přináší dítěti štěstí.
2. Pupeční šňůra se má schovat do krabičky a každých sedm let prohlížet. Podle začáteční písmeny, kterou vytvoří, lze určit, co z dítěte bude.
3. Dá-li se nad pupeční pahýl švestka, lépe odpadne.
4. Přehodí-li si šestileté dítě přes hlavu pupečník, který byl od jeho porodu schován, bude mít rovné zuby.
5. Pověsí-li se zbytek pupečníku na vysoký strom, dosáhne děcko v dospělosti vysokých hodností.
6. Schová-li se pro děvče uschlý pupeční pahýl, přináší děvčeti, když dospěje, ženicha. Ten hoch, kterého si zalíbí, dostane-li do nápoje prášek z tohoto roztlučeného pupečníku, si ji určitě vezme.
7. Když odpadne pupeční pahýl, má se třikrát ve vzduchu otočit kolem hlavy, aby děcko bylo chytré.
8. Měl-li plod otočen pupečník kolem krku, chodila těhotná pod šňůrami na prádlo. Je-li na pupeční šňůře uzel, zemře dítě náhle.
9. Zbytek pupečníku ode všech dětí se má schovat, aby byly též pohromadě.
10. Mělo-li děcko pupečník kolem krku, v dospělosti se oběsí.
11. Pupeční pahýl třeba uschovat; když dítě začne chodit do školy, dá se mu rozvázat, a když se mu to podaří, bude se dobře učit.
12. Když se pupečník schová, dítě se dobře v 6 letech učí.
13. Nakouří-li se nemocné děcko suchým pahýlem, je ihned zdrávo.
14. Dle pupečníku se dá poznati, kolik bude mít rodička ještě dětí.
15. Je-li pupeční šňůra dlouhá, bude žít dítě dlouho.

Pranostiky a pověry o nedělce 
1. Do šesti neděl nesmí nedělka před a po západu slunce ven, aby ji neofoukla divoženka.
2. Šestinedělce se nemají větrati peřiny ani měniti prádlo.
3. Nedělka nesmí pro vodu do studně, sice na ni půjde můra.
4. Nedělka nesmí do roka na hřbitov, aby děcko nezemřelo.
5. Nedělka nesmí do 6 neděl vyjíti z domu.
6. Nedělka nesmí do 6 neděl jíti do sklepa, neb by ji vzal čert.
7. Jde-li žena do kostela hodně brzy po porodu, nemůže v šestinedělí onemocněti a její dítě také ne.
8. Nedělka nesmí na půdu a do hospody.
9. Nedělka nemá vařiti z mouky, aby děcko nedostalo vyrážku.
10. V šestinedělí se nemá ani bíliti, ani malovati.
11. Když jde šestinedělka na louku, přijde bouřka.
12. Nedělka nesmí po západu slunce pro vodu do společné studně, aby nevyschla voda.
13. Nedělka, která pije kořalku, bude mít hezké dítě.
14. Žena po porodu nesmí do 6 neděl večer ven, sice přivolá špatné počasí.
15. Přijde-li nedělka k zábavě, mládenci se jistě poperou.
16. Nedělka má nositi šátek na hlavě, nebo ji divoženka zatáhne za vlasy do vody.
17. Když přijde nedělka z kostela, má rychle běžeti, aniž by se svlékla, pro vodu, aby se dcera brzy vdala.
18. Nedělky nemají choditi ven, dokud nebyly v kostele, aby jim divoženky nevyměnily děti.
19. Nedělka má spáti s punčochami, zlí duchové k ní nemají takový přístup.
20. Nedělka, která nosí šátek na hlavě, nemá těžkých snů.
21. Nedělka nesmí navštěvovati nedělku, nebo jedna z nich zemře.
22. Která nedělka nepije kořalku, „nevyčistí se“.
23. Nedělka nesmí v šestinedělí s dítětem ven, aby nebylo toulavé.
24. Přijde-li někdo k rodičce na návštěvu, musí si sednout, aby nevynesl dítěti spaní.
25. Žena ztratí krásu, když kojí.
26. Po porodu se nemá 6 neděl větrati, aby rodička neofoukla.
27. Nedělka nesmí po klekání ven, neb by ji večernice honily a roztrhaly.
28. Jde-li nedělka po západu slunce ven, skočí jí někdo na záda.
29. Objeví-li se nedostatek mléka u kojící matky, chodí jí je v noci můra upíjet.
30. Jde-li nedělka po západu slunce ven, skočí jí na záda hejkadlo, a bude jí křičet do uší tak dlouho, až ohluchne.

Pranostiky a pověry 
Chlapec:
1. Když se chlapec po první koupeli otře ženskou košilí, má u děvčat štěstí.
2. Chlapec se má odstaviti, když je úplněk, aby jeho povaha byla vyrovnaná.
3. Chlapec musí býti stále zaobalen, aby se mu nezkřivily ruce a nohy, a stále ležet na zádech, aby se mu nezkřivila hlava.
4. Když se křtí chlapec dopoledne, neopíjí se.
5. Je-li hřbet plodu vpravo, je to vždy kluk.

Děvče:
1. Děvčátko se má zabaliti do modré zástěry, aby bylo dobrou hospodyní.
2. Vstrčí-li se děvčátko po porodu do spodků, brzy se vdá.
3. Když se děvčátko protáhne pánskými kalhotami, není nestydaté.
4. Když se děvče po první koupeli otře mužskými spodky, má u chlapců štěstí.
5. Dá-li se děvčátku při křtinách do peřinky hodně špendlíků, má hodně nápadníků.
6. Děvče se má odstaviti když je nov (měsíc nesvítí), aby nemělo při menstruaci potíží.
7. Propíchnou-li se děvčátku ouška bezprostředně po porodu, necítí to.

Dítě:
1. Nejde-li porodní bába ke křtu, má dítě celý život smůlu.
2. Položí-li se na děcko o křtinách oblek, bude mu vše slušeti.
3. Dva sourozenci se nemají najednou pokřtíti, sice jedno zemře.
4. Křičí-li dítě při křtu, přivolává druhé.
5. Děcku se nesmí dáti jméno po nedávno zemřelém, sice by též zemřelo.
6. Dítě se prý nemá křtít v pátek, nemá-li být nešťastno.
7. Dítě se má v kostele při křtu hlavičkou 3 krát dotknouti zdi, aby bylo chytré.
8. Vezme-li se dítěti při křtu do kostela bochník, bude bohaté.
9. Myje-li se děcko mlékem, je hezké.
10. Děcko se má nechati po vykoupání zavinuto chvíli na stole, aby se nespustilo Boha.
11. Novorozenec bude šťastný, dostane-li do koupele svěcenou vodu a peníze. Pod stůl se má položiti sůl.
12. Dá-li se novorozenci do první koupele pero, bude se dobře učit.
13. Do první koupele se má dáti děcku peníz, aby bylo bohaté.
14. Do koupele děcka se má hoditi peníz pro štěstí.
15. Do první koupele po křtu dávají dítěti do jedné ruky peníz, do druhé růženec. Když drží peníz, bude šetrné, drží-li růženec, bude pobožné.
16. Když se dítě vykoupe, má se voda vylíti na trávník, aby nebylo nemocné.
17. Dá-li se děcku do vody trochu mléka, snadněji se loupe.
18. Děcko po narození se musí pevně přikládat k pravému prsu, aby nebylo levé.
19. Když se dítě pravidelně kojí, bude se dobře učit.
20. Když se dítěti stříhají nehty nebo vlásky do roka, zemře.
21. Přistřihnou-li se dítěti nehty, přestřihne se mu věk.
22. Dítě bude míti kudrnaté vlásky, zabalí-li se po porodu do kožichu.
23. Děcku se má na hlavu nalíti kořalka, aby nemělo rezavé vlasy.
24. Dá-li se dítěti pod hlavičku do koupele hrachová sláma, bude míti kudrnaté vlásky.
25. Dětem se mají dáti do peřinky peníze, aby se jich držely.
26. Pomažou-li se dlaně novorozence medem, bude se míti na světě dobře.
27. Má-li děcko zavřené pěsti po porodu, bude šetrné.
28. Má-li děcko otevřené ručky, bude marnotratné.
29. Narodí-li se dítě v pátek, je nešťastné.
30. Narodí-li se dítě v neděli, je šťastné.
31. Děcko se má položiti na zem na knihu, aby bylo chytré.
32. Děcko se má dáti na chvíli pod stůl, aby bylo chytré a šťastné.
33. Děcko se musí dáti pod stůl, aby poslouchalo.
34. Novorozenec se má položiti na práh, aby se brzy dostal z domu.
35. Novorozeně se má položiti pod postel, aby nebylo náročné.
36. Narodí-li se dítě v blánách, bude šťastné.
37. Dá-li se za povijan růženec, do postele svěcená voda, bude děcko zbožné.
38. Nedělka nesmí v šestinedělí s dítětem ven, aby nebylo toulavé.
39. Aby dítě nebylo vyměněno, musí se mu dáti růženec.
40. Jde-li nedělka ven mimo dům, musí děcko uložiti z kolébky do postele a do kolébky dáti váleček na nudle; zlá sudička by dítě vyměnila za méněcenné.
41. Nakouří-li se nemocné děcko suchým pahýlem, je ihned zdrávo.
42. Dá-li se přes kolébku okenní tabule, přestane děcku střevní katar.
43. Porodní nádor zmizí, poleje-li se kořalkou.
44. Přišívá-li se něco děcku, které je oblečeno, musí se mu dáti něco do úst, aby se mu nezašila paměť.
45. Když děcko pláče nebo zvrací, je uhranuté.
46. Když má děcko zduřená prsíčka, chodí na něho můra.
47. Má-li děcko zduřená prsíčka, tlačí je můra a musí se mu dáti pod hlavu nůž a sekyra.
48. Dá-li se do kolébky nůž, nemoří děcko můra.
49. Aby dítě nezemřelo, má se při porodu dáti na stůl chléb a sůl.
50. Má-li děcko nějakou tělesnou vadu, je to tím, že se rodička něčeho lekla, nebo že se shlédla.
51. Přijde-li někdo k nedělce na návštěvu, musí si sednouti, aby neodnesl děcku spaní.
52. Děcku se mají otírati očka, aby je nikdo neuřkl.
53. Má-li dítě červenou stužku, nikdo je neuřkne.
54. Dítě se nesmí ukázati některým osobám, aby je neuhranuly.
55. Dostane-li dítě modrou zástěrku, nebude míti božec*.
56. Děcko se nemá měřiti po narození, sice zemře, neboť je to, jako když se bére míra na rakvičku.
57. Když jde kouř od svíčky, postavené na vaničku děcka, ke dveřím, děcko zemře.
58. Aby dítě nezemřelo, má se darovat cizí ženě a podat jí je oknem z vlastního bytu. Tato je přinese dveřmi zpět a matce je prodá. Dítě pak jistě nezemře.
59. Když se jde s dítětem ke křtu, má se dáti na práh na lopatku žhavého uhlí a vykročiti z domova pravou nohou. Toto dítě bude šťastné a chráněno ode všech nemoci.
60. S dítětem do jednoho roku se nesmí chodit k zrcadlu. Jestliže by se do něho podívalo, přestalo by růst.
61. Dítěti se nemají do konce prvního roku stříhat nehty, nýbrž okousávat, přistřihl by se mu rozum. 62. Zpáteční jméno přináší dítěti brzkou smrt.

Pranostiky a pověry o výbavě dítěte 
1. Má-li děcko po porodu starou košilku, je šetrné.
 2. Novorozenec má obléknouti košilku po prarodičích.
3. Pleny se nesmí sušiti venku.
4. Dokud není děcko pokřtěno, má dostati růženec za povijan, aby k němu nemohl zlý duch.
5. Pleny se nesmí věšet po vyprání ven, aby děcko nebylo pomlouváno.
6. Děcku se má dáti košilka starší – z kolikátého kolena, aby mělo štěstí.
7. Dítěti se má rozbaliti nad ústy, co dostalo do peřiny, aby brzy mluvilo.
8. Má-li dítko modrou plenu, je hodné.
9. Dá-li se dítě po porodu do modré zástěry, nedostane psotník.
10. Dítě se má oblékat do starého prádelka, aby nebylo pyšné.
11. Pleny se nesmí dávati šest neděl po porodu ven, aby děvče nedostalo brzy periodu.
12. Plenky se nemají sušit venku, aby se děcku nevyneslo spaní.
13. Plenky pro děvčátko se nesmí venku sušiti, aby se toto nestalo za svobodna matkou.

Pranostiky a pověry o porodních asistentkách 
1. Potká-li se porodní asistentka, má se držet knoflík, přinese to štěstí.
2. Potká-li se porodní asistentka, znamená to neštěstí.
3. Potká-li se při křtinách porodní bába, je to smůla.
4. Nají-li se porodní asistentka dobře při porodu, bude mít dítě blahobyt.
5. Porodní asistentka se má při první koupeli dobře podívat, má-li dítě nějaké vady. Všechny se snaží napravit v první koupeli, poněvadž druhá koupel by na to už neměla vlivu.

* pozn.: božec = eklampsie

pondělí 20. července 2015

Kreslim30

Co je kreslim30?

#kreslim30 je kreslířská/malířská třicetidenní blbůstka vymyšlená na tomto odkaze, který mi přiblížila Awa Potocká. Nekreslím, takže ani nevím, jestli umím kreslit. Jako Awa určitě ne.

Jenže mne Awa vyzvala, že právě proto, že nekreslim, měla bych se k výzvě přidat. A já sedíc před apartmánem v Makarské v noci za zvuků cikád a s tabletem v ruce, jsem si řekla, že do toho půjdu. Seznam témat.

Původně jsem kreslila jen v tabletu nebo v telefonu. Jenže tahle technika zabere opravdu dost času. A tak když jednoho večera nebyl čas, vzala jsem do ruky fix, potom obyčejnou tužku nebo pastelku a sdílím s Vámi naplnění témat svou hlavou a rukou.

vstup do galerie

středa 10. června 2015

Mrkev s hráškem na smetaně

Když se podíváte na obrázek hlavního chodu, přijde Vám možná zvláštní, proč se jmenuje recept podle přílohy. To je jednoduché. Protože ta jednoduchá zeleninová příloha je tak obyčejná, tak dobrá, že to ostatní je jen doplněk pro vyváženost.

Tento recept mám také od maminky a patří mezi mé oblíbené. Začala jsem ho však sama vařit teprve nedávno. Maminka mi vždy připravila mrkev s hráškem na smetaně a brambory. Mužským k tomu dala aspoň párek nebo přímo maso. Díky mrkvi a hrášku, no a vlastně smetaně, je to recept opět sladký.

Na másle zpěníme cibuli, přidáme na drobné kostičky nakrájené asi 3 střední mrkve a smažíme na mírném plameni. Pak přisypeme asi hrst mraženého nebo čerstvě vyloupaného, nebo i klidně sterilovaného hrášku. Osobně mám radši vyloupaný nebo čerstvý, protože kuličky zůstávají trochu tvrdší a při míchání z nich neuděláš kaši. Přilijeme vodu a dusíme. Opatrně, aby se hrášek nerozvařil. Nakonec ten trik se smetanou. Ano, do smetany trochu hladké mouky a zalít a míchat do zhoustnutí. Nepřehnat s moukou, jinak je z toho tuhá kaše. Já jsem posledně smetanu neměla. Použila jsem plnotučné čerstvé mléko od Mléka z farmy (má v sobě pořád dost smetany) a k mému překvapení nebyl rozdíl mezi zahuštěním smetanou a mlékem znát. Osolit podle potřeby.

Výborné s bramborovou kaší. Přidala jsem kuřecí prso na másle s oregánem.
Druhý den je zamíchaná zelenina s kaší naprosto úžasně chutné jídlo. S fotkou jsem se moc nečinčala. Jak jsem chtěla jíst, tak jsem fotila.

pondělí 8. června 2015

Fav apps

Ano, bez smartfounu by můj život byl dost jiný. Bez něj si skoro nic nepamatuju. Plánuju si čas, ovládám poštu, upravuju fotky, sleduju počasí a zapisuju STM metodu. Telefon ví za mne, kdy se narodily děti kamarádek a kdy kdo porodí. Napojuje mne na sociální sítě a zakazuje mi zvednout šmejdský telemarketéry. Připojí mne do pojišťovny, objedná mi jízdenku na metro a zjistí, co to poslouchám na hudbu. Když pominu sociální appky, vybrala jsem 4 aplikace, které mám ráda a chci je doporučit. Moje přítelkyně Onni Mik mne inspirovala k sepsání tohoto článku.

OvuView - používám asi od roku 2010. Do té doby jsem byla napojená na www.fertilityfriend.com, už před tím, než udělali vlastní appku, která je tedy dost hrozná.
OvuView patří do ruky ženám, které sledují svůj cyklus s cílem otě i neotěhotnět. Lépe řečeno, pomáhá poznat sama sebe. Vytváří statistiky a stále spřesňuje plodné dny. Nepodařené cykly lze i nezohlednit, tak, aby nekazily statistiku. Existuje možnost exportovat grafy nebo jen data. Symptomy si můžete vybírat podle potřeby nebo skrývat a dokonce si vytvářet svoje.
Chce to ale nastudovat STM, vytrvat, být pečlivá a výsledky očekávat za pár měsíců.
Mám roky koupenou Pro verzi ke spokojenosti mé.


Keep je udělátko od Googlu. Tuhle jedinou appku od nich jsem vybrala, protože mi přijde nejjednodušší a protože ji velice často používám. Zapisuji si tam úkoly nebo trvalé poznámky. Je to ideální ve chvílích, kdy si na něco vzpomenu a nemám čas se tomu věnovat. Když to víc hoří, lze poznámku nastavit na připomenutí v určitý čas nebo lokaci. Takže když pak přijedete např. k rodičům, vyskočí třeba poznámka "Zeptat se na dovolenou". Já si tam zapisuji objednávky, které míří poštou ke mně a jejich parametry, úkoly na až-budu-mít-čas a podobné.


OurGroceries mi pomáhá v zásobování domácnosti a dosud jsem nenašla lepšího pomocníka. Je to tak jednoduchý program, bez zbytečného balastu, který nabízejí podobné aplikace (opravdu má někdo čas zapisovat stavy zásob, úbytky a data expirace do mobilu?). Můžete si vytvořit seznamy k nákupu a vlastní položky. Dokonce se při zadávání položek do nákupního lístku nabízí nejdřív ty nejpoužívanější. Můžete si zde vytvořit i složení oblíbených receptů, ale to mi přijde zbytečné. Hodí se i možnost si produkty vyfotit a fotku vložit k položce. Lze vložit i EAN.
Avšak největší předností nákupního lístku je možnost sdílení v jednom čase. Mohu zadávat položky i když manžel už jede do obchodu. No a pak mohu i vidět, jak ze seznamu mizí, když na to mám čas :)
Taktéž jsem si koupila placenou verzi, překážely mi reklamy.Headache Diary 
Jakožto migrenička si vedu deník migrénových záchvatů. Data z kalendáře jsem si nastěhovala do této appky. Její nevýhoda je, že při koupi nového telefonu asi nebude možné data stěhovat. Mluví anglicky.


pátek 5. června 2015

Bramboračka s červenou řepou

Polévky jsou část oběda, kterou si užívám a mnohdy vařím sobě a synovi k obědu jen polévku, protože moje polévky jsou velice husté od zeleniny, že v nich stojí lžíce.
Červenou řepu miluji už mnoho let. Jako kyselou naloženou, na kostky, kuličky nebo řezy. Ochutnala jsem ji i jako carpaccio. Když jsem začala vařit pro syna, objevila jsem dýni a červenou řepu pro teplou kuchyni. Letos jsme pořídili menší odšťavňovač a tak si z řepy (a celeru a jablek) stáčím šťávu. A tak se stalo, že mi zbyly dvě hlízy řepy v lednici, když jsem dostala chuť na bramboračku.

Moje bramboračka vyšla z receptu mojí maminky, i když dnes již obě vaříme jiný recept. Ráda do receptu dávám mnoho brambor a kromě nich i mnoho další zeleniny. Vždy tam musí být mrkev, petržel a celer. Pak určitě česnek a hrášek. Když jsou houby, tak houby. Někdy tam skončí i trocha brokolice a zelené fazolové lusky. Jako třešinku na dortu, tajnou přísadu, pak maminka používá jedno rajské jablíčko, na konci vaření, aby polévka malinko zkysla. To je Vám pak chuť, po které se mohu utlouct.

Jak jsem polévku vařila tentokrát?

Na rozpuštěném másle ve větším hrnci (aby bylo hodně polévky!) jsem osmažila mrkev, petržel a celer. Mrkev jednu větší, petržel jeden kořen a celeru přiměřeně polovinu množství mrkve. Na kostičky, spíše menší, tak 1 cm veliké. Než se zelenina osmažila, přisypala jsem na kostky jednu hlízu červené řepy, kterou jsem předtím omyla a oloupala jako se loupou brambory. V hrnci se mi tedy smažili mrkev, petržel, celer a červená řepa. Když řepa začala světlat do oranžova, přilila jsem vroucí vodu tak, aby zelenina byla spíš celá potopená. Přiklopila pokličkou a dusila ne víc než 10 minut na mírném plameni. Možná by bylo vhodné než se nasype řepa zaprášit zeleninu trochou mouky, aby se vytvořila trochu jíška, ale tentokrát jsem na to zapomněla, tak jsem jíšku udělala na závěr.
Když se zelenina podusila, přilila jsem vroucí asi 1 - 1,5 litru vody a dosypala zbytek zeleniny. Brambory krájím na menší kostky, nemám ráda velké kusy. Česnek většinou nekrájím, házím celé stroužky. Mám ráda jejich povařenou chuť, uvnitř nevyvařenou. Sůl lžičku, nedávala jsem majoránku. Vařila jsem do změknutí brambor. Pak jsem vhodila na čtvrtiny rozkrojené rajčátko a nechala povařit chvíli. Dochutila jsem zeleninovým vývarem. Prostě kostkou. Jíšky jsem udělala jen málo, protože v receptu už bylo jednou máslo - na začátku.

Polévka je celá červená a chutná opravdu sladce.

středa 27. května 2015

Dvě Elišky

Moje přítelkyně dula a já od včerejšího dne nosíme brož Keep your hands of my birth, kterou vyrobila Vendula Székelyová.
sobota 28. března 2015

neděle 22. února 2015

Jak dlouho kojíme české děti?

Jak jsme na tom v délce kojení dětí? A jak souvisí délka kojení se bohatostí kraje?

Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se dlouhodobě pohybuje okolo 40 % (39,6 % v roce 2012). Ve Zlínském kraji a v Hlavním městě Praze byla půl roku a déle kojena téměř polovina (47,4 %) dětí, které v roce 2012 přišly na roční prohlídku.
Naopak nejméně dětí bylo 6 měsíců a déle kojeno v Ústeckém kraji (33,0 %) a v Karlovarském kraji (34,6 %). V roce 2012 dosahoval podíl dětí, jejichž kojení bylo ukončeno už do konce šestinedělí, 14,4 %.
V Hlavním městě Praze a Zlínském kraji bylo u každého desátého dítěte ukončeno kojení již do 6 týdnů po narození.
V Ústeckém kraji to bylo u téměř každého čtvrtého dítěte (21,2 %).

zdroj: ÚZIS, za rok 2012


Komentář:

Ta čísla, to je ukazatel, průměr, nástin skutečnosti. Ale není to ukazatel na jednotlivce. Netřeba se obhajovat. Po našich ne/úspěších přijdou matky našich nevěst, naše neteře, dcery, sestry, snachy a do toho naše zkušenosti a moudrosti. Aneb minulost nezměníš, ale můžeš se se z ní poučit a moudře poradit.

neděle 8. února 2015

Lvice Matka

Kdybych ztratila rodný list, občanku a zapomněla mluvit, ucítím to, ještě než otevřu oči. Vlastně, i když je mám zavřené a spím.


Zdá se mi o něm, jak je se mnou i ve mně. Jak roste a mluví, jak pláče a hledá mne.Jsem tak ráda, že ho mám nablízku. Představa, že se od něj musím zbytečně odloučit, mne stresuje a nutí mne přemýšlet, jestli ty pocity jsou správné nebo ne. Pečovat o něj je náročné. Občas skončím v slzách, které nejsou ze smíchu nebo dojetí. Ale nedovedu o něj nepečovat. Nesnesu představu, že by mu chybělo něco z těch základních potřeb. Třeba teplá voda na umytí. Stávkuje nám kotel a já mám strach, že přestane topit topení. Jen kvůli němu a jeho pohodlí jsem v křeči. Na mně už nezáleží, na mém pohodlí. Já musím jen být zdravá, abych ho mohla dělat šťastným.

Pro mé zdraví opět začnu chodit do sauny. Je on našeho domova doslova na dohled, tak nemám pocit odloučení od synka.


Co jsem dosud považovala za tabu, chci říct. To v šestinedělí umírala Lvice Egoistka, a proto to tak příšerně bolelo. Přerod osobnosti. Jedna umírala, aby se druhá mohla narodit. Představuji si, že to vypadalo tak, jako když se umírající člověk ve filmu Interview s upírem napil krve, a jeho tělo umíralo s příšernou bolestí, aby se z něj stal upír :)Brzo oslavím rok svého nového života. Téměř by se hodilo říct, že Eliškou Kupšovskou jsem se stala, až když se nám narodil syn.Líbí se mi ten život. Jiný si pamatuji jen ze záznamů. Jiný neznám.

sobota 10. ledna 2015

Jak prožít těhotenství s radostí

Toto video doporučujeme shlédnout všem budoucím rodičům.
Je to 1/6 díl Ivaniných kurzů pro budoucí rodiče. Klade mnoho otázek a odpovídá na to, co Vám v ordinaci gynekologa neřeknou.
Nutí Vás přemýšlet.
Nikdy není pozdě. My ji potkali v 34. tt a do porodu chodili do poradny pouze k ní, porodní asistentce.


pátek 9. ledna 2015

10 měsíců

O Vánocích ukázal Aleš u babičky, že s tou chůzí nepočká do prvních narozenin.